... de kallar mig proffs...

Ja, så är det faktiskt - men är jag verkligen ett proffs?

- Ja. Jag är proffs, men inte i det som de som ibland (skämtsamt eller inte) kallar mig för proffs i - data/datorer. Det jag är proffs i är att vara mig...

Nåväl. Data... och datorer.
Eftersom jag har en tendens att många gånger märka ord, så...
Data definieras av mig som information (data (1:or och 0:or), text, ljus, ljud eller något annat) som kan uppfattas och tolkas (av människa eller maskin)

Möjligen kan jag mer om "data" och datorer än många andra, men vill inte på något sätt benämna mig som proffs på området. Det finns så många andra, 100% autodidakt som mig eller förkovrade, som kan så mycket mer.

Hur som helst.

Välkommen att ta del av och dela med dig utav mina tips!

- Josef Ekhamra