Snabbkommando som jag använder mest och frekvent varje dag
[W] = Windowstangent, visar startmenyn (Windows 95 - 10)

[W] + D Visa Skrivbordet (Windows 95 - 10)
[W] + E Öppna Utforskaren (Windows 95 - 10)
[W] + F Öppna Sökfunktionen i Windows (Windows 95 - 7)
[W] + L Lås datorn (Windows 95 - 10)
[W] + R Kör (Windows 95 - 10)
Ctrl + A Markera allt (i de flesta program)
Ctrl + B Sökfunktion i svenska versioner av många program
Ctrl + B Fet stil i engelska versioner av många program
Ctrl + C Copy, Kopiera det som är markerat eller markerad fil
Ctrl + D Skapar bokmärke av aktuell Internetsida
Ctrl + E Centrera text i många program
Ctrl + E Sökfunktion i Chrome, Firefox, Internet Explorer
Ctrl + F Fet stil i svenska versioner av många program
Ctrl + F Öppna Sökfunktionen från Utforskaren för att söka i den mapp/undermappar till den mapp du befinner dig i.
Ctrl + F Sökfunktion i Chrome, Firefox, Internet Explorer
Ctrl + I Kursiv text (Italic) i engelska versioner av många program
Ctrl + J Duplicera aktivt lager i Photoshop Elements
Ctrl + K Kursiv text i svenska versioner av många program
Ctrl + L Vänsterställ text i många program
Ctrl + N Nytt dokument eller fönster i många program
Ctrl + O Öppna...
Ctrl + P Skriv ut (Print) i många program

Ctrl + R

Högerställ text i många program
Ctrl + S Spara... (Spara som... första gången man sparar ett dokument)
Ctrl + T Ändra storlek på aktivt lager i Photoshop Elements
Ctrl + U Understruken text i många program
Ctrl + V Klistar in... (det som kopierats, text eller fil)
Ctrl + X Klipp ut... (det som markerats, text eller fil)
Ctrl + Y Gör om det som ångrats...
Ctrl + Z Ångra (bra när man t.ex. raderat för mycket text eller en fil)
Shift + Ctrl
+ Alt + S
Spara För Web i Photoshop Elements