Molnet!

Det finns flera olika moln som är både gratis och riktigt bra - ur ett "vanligt" konsumentperspektiv.

D.v.s. relativt säkert och fyllt med användbara funktioner och tjänster.

Utan att påstå att något utav dessa gratis moln-tjänster är bättre- /sämre eller säkrare än det ena eller det andra eller något annat, så rekommenderar jag någon utav de två jag känner till allra bäst.

Microsoft:s hotmail.-, live.-, outllok.-, och onedrive.live.com

eller

Google Drive och www.google.com/drive.

Båda dessa erbjuder riktigt bra lagring för bilder, video och övriga dokument, så...

Ifall du inte redan har en molntjänst, skaffa en under onedrive.live.com eller www.google.com/drive.

Du ska inte behöva ångra dig!