Formatera
... formatera, formatera, formatera...

Lågnivå eller Högnivå

Lågnivåformatering är en mer grundlig formatering än Högnivåformatering.