Filformat som jag använder mest och frekvent varje dag
.pdf .doc .xls .ppt .jpg .png .gif

 

 
OBS!
Undvik standardformat från nyare Microsoft Office, t.ex .docx .xlsx
Dessa format ställer till besvär för många användare och bör inte användas alls! Speciellt inte att bifoga till mottagare som man inte till 100% vet kan öppna dessa filformat.

Filformat
- jag har en "förkärlek" för de gratisalternativ som finns till många annars dyra program, t.ex. LibreOffice istället för Microsoft Office - men!

.pdf
I det fall man vill dela med sig utav ett dokument för åskådaren att endast titta på och ta del utav utan att enkelt kunna göra ändringar så är det .pdf som är det i särklass bästa filformatet.

.doc .xls - Textdokument och ordbehandling
När det gäller filformat så väljer jag .doc för textdokument och .xls för kalkylblad framför de öppna .odt och .ods formaten och då den version som i LibreOffice benämns som Microsoft Word 97/2000/XP/2003.

.ppt - Presentation
Precis som ovan så väljer jag också det filformat som i LibreOffice benämns som Microsoft Word 97/2000/XP/2003.

- Varför?
I det fall man vill ge någon annan möjligheten att på ett så rättvist sätt som möjligt ta del av ett dokument, en kalkyl/tabell eller en presentation man gjort och även ges möjligheten att lätt göra ändringar, och man inte vet vilken mjukvara/program de använder så är det de ovan nämnda formaten som stöds av flest olika typer och versioner av olika program för läsning och redigering av textdokument, kalkyl- och tabellblad och presentationer. Detta gäller även de App-program (Applikationer) som används i dagens Smarta Mobiltelefoner (Smartphones).
.doc .xls .ppt